Despre noi

Centrul de recuperare interactivă ”Un Zâmbet cu MIRA” își dedică potențialul și își canalizează întreaga activitatea în sprijinirea persoanelor, în special a copiilor cu afecțiuni de natură neurologică, ortopedică, reumatologică etc., care necesită reabilitare fizică și psiho-socială. În același timp, centrul sprijină procesul de reabilitare a celor defavorizați din punct de vedere social, psihologic, economic și educațional.

Misiune

Denumirea centrului, ”Un Zâmbet cu MIRA” pornește de la sistemul inovativ MIRA. MIRA este o aplicație proiectată cu scopul de a  transforma procesul de reabilitare fizică. În contrast cu kinetoterapia clasică, MIRA face recuperarea fizică mai accesibilă deoarece aplică principiile terapiei prin joacă. Sistemul MIRA transpune exercițiile de terapie în jocuri video, folosindu-se de un senzor extern pentru a evalua  performanța pacientului. Astfel pacientul are ocazia de a-și vedea progresul în timp real, acest lucru fiind un factor motivator important pentru continuarea procesului de reabilitare.Jocurile video au fost create pe baza celei mai bune expertize clinice din domeniu, cu ajutorul unor specialiști în fizioterapie.

Sistemul MIRA incorporează elemente ale kinetoterapiei clasice prin intermediul jocurilor video și în același sens nu anulează beneficiile acesteia. Din același motiv reabilitarea, în cadrul centrului de recuperare interactivă ”Un zâmbet cu MIRA” se face și prin intermediul kinetoterapiei clasice. Misiunea primordială a centrului “Un zâmbet cu MIRA” derivă din cele două elemente descrise mai sus, sistemul MIRA și kinetoterapia clasică, care utilizate împreună contribuie în mod direct la procesul de reabilitare fizică, al copiilor și tinerilor.

Valori

Obiective strategice

  • Organizarea şi coordonarea unui centru de reabilitare pentru copii cu afectiuni neuromotorii grave si alte servicii comunitare care decurg din scopul Asociaţiei;
  • Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri, companii private şi instituții de stat pentru îndeplinirea scopului Ascociaţiei;
  • Organizarea de conferințe, tabere, seminarii, excursii documentare şi turistice, concursuri şi jocuri distractive, manifestări culturale, cursuri de perfecţionare, schimburi de experienţă în diverse domenii, cu participare națională şi internaţională;
  • Derularea de activităţi umanitare şi economice pentru ajutorarea copiilor cu afecțiuni neuromotorii grave, orfani, abandonati,institutionalizati,care provin din familii sărace şi defavorizate;
  • Activităţi de consiliere psihologica pentru copii,tineri si familii care întâmpină dificultăți;
  • Derularea de activităţi de vizibilitate și promovare în vederea susţinerii sponsorizărilor;
  • Găsirea căilor optime de colaborare cu reţeaua unităţilor de stat şi private în vederea soluţionării şi rezolvării cazurilor dificile;
  • Colaborarea şi organizarea de schimburi de experienţă cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate;
  • Colaborarea cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate pentru realizarea obiectivelor şi îndeplinirea misiunii.

MIRA Rehab Limited

Aplicația este dezvoltată de către compania MIRA Rehab Limited, a cărei obiectiv este motivarea persoanelor ce trec printr-un proces de recuperare.

MIRA Rehab Limited a fost înființată de patru studenți români pasionați de tehnologia informației, după ce au participat în 2011 la Imagine Cup, un concurs IT destinat studenților din întreaga lume, organizat de Microsoft. Compania a fost creată în octombrie 2012, în Regatul Unit, iar în prezent are birouri atât în Londra, UK, cât și Cluj-Napoca, România, unde lucrează peste 20 de colaboratori și angajați, cu specializări în domeniul clinic, dezvoltare software, design și business.

MIRA Rehab este implicată în proiecte de cercetare cu Universități, Spitale și Companii din Regatul Unit, România și alte țări din și din afara Europei.

Momentan, printre clienții săi se numără Clinici și Instituții Medicale din România, Regatul Unit, Statele Unite ale Americii, Germania, Pakistan, Turcia, Israel și alte țări. Printre primii clienți sunt Clinica “Maria Beatrice” din Alba Iulia, Fundația Bucureștii Noi, Fundația Motivation, National Star College, Guys’ and St. Thomas Hospital și alții.